GEWONE WEIDEWASPLAAT (HYGROCYBE PRATENSIS)

Beschrijving


De hoed van deze gewone weidewasplaat is gewelfd tot een beetje  afgevlakt. De diameter van de hoed is ongeveer 2 tot 6 centimeter. De hoed heeft vaak een verdiept centrum, is glad, mat en droog  De kleur varieert van abrikooskleurig tot bruinoranje. De lamellen zijn redelijk breed en aflopend wat smaller. De kleur is meestal crème-oranje.


De steel is ongeveer 3 tot 6 cm hoog en 6 tot 12 mm dik. Ook de steel is glad en droog. De steel is een beetje cremé wit tot crème oranje. Het vlees is hetzelfde van kleur als de steel. 

Voorkomen


Deze paddenstoel komt voor in oude, schrale graslanden. In wegbermen en langs dijken op voedselarm zand of klei doet deze paddenstoel het ook goed. De soort is een saprofiet.

Status


Deze soort is niet algemeen en staat zelfs op de rode lijst als een bedreigde soort.